Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce s rodiči a ZŠ

 

Účast rodičů

Před nástupem dítěte do MŠ je nabízen rodičům adaptační režim, mají možnost s dítětem navštěvovat MŠ společně s dítětem. S rodiči je konzultován každý vzniklý problém i pouhé nahodilé situace v životě MŠ. Všechny pracovnice jsou s rodiči v denním kontaktu, lze jim v případě zájmu zodpovědět všechny jejich otázky ohledně individuálního prospívání, chování dítěte i v pokrocích v určitých oblastech výchovy. Prozatím rodičům tento způsob informovanosti vyhovuje. Každý den mají rodiče připraven na nástěnce program i jídelníček na konkrétní den. Aktuální informace jsou též vyvěšeny  písemně na viditelném místě nebo jsou projednávány s rodiči přímo osobně. Jsou též přijímány připomínky i návrhy a pomoc rodičů na zlepšení. Rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané MŠ.

 

Spolupráce se ZŠ

návštěvy dětí MŠ v ZŠ

společné programy mimo školu (divadelní představení, koncerty, pomoc při akcích  MŠ apod)

společné využívání prostor ZŠ (tělocvična apod)